CZ PL DE EN
Úvod
O hotelu
Ubytování

Tips for trips

Jánský Vrch chateau

The history of the Jánský Vrch chateau, the only accessible monumental building in the Jeseník region, reaches back to the 2nd half of the 13th century, when a castle was built at a strategic location above the settlement of Javorník. The first written mention of the Javorník castle is from 1307, as the property of the Swidnik princes. The Swidniks relinquished the castle in 1348 to the Wroclaw bishop Przecław of Pogarly. From this time the castle and its surroundings, with the exception of a number of smaller intervals, remained a part of the extensive territory belonging to the Wroclaw bishopric (Polish – Wrocław, German - Breslau). The castle was considerably damaged during the course of the 15th century. This was not only by the Hussite wars but primarily due to the unfortunate intervention of the bishopric itself, which had its defensive system demolished in order to prevent the castle from becoming a buttress for any other enemies. The large renewal and reconstruction of the building which took place at the end of the 15th century was commenced under bishop Jan Roth. The late gothic phase of the construction was completed in 1509 by Roth's successor – bishop Jan Thurza. During the course of these reconstructions the name of the building was also changed in honour of the patron of the Wroclaw bishops of John the Baptist, to Janský Vrch. The embossed stone slabs, documenting this phase of the development of the building and its renaming can be found today on the chateau walls. The definitive reconstruction of the original castle, later a more comfortable late renaissance palace, to a baroque chateau, took place under the episcopate of bishop Philip Gothard Shaffgotsche (1716 – 1795). The bishop surrounded himself with several prominent personages at his seat, primarily from the realm of music. In 1769 he employed the musical composer, accomplished violinist and composer Karl Ditters of Dittersdorf at his chateau, and Janský Vrch soon became the centre of musical life for the whole region of Silesia. Over almost thirty years of residence at Javorník, Ditters composed on forty comic operas, thus becoming one of the founders of German comic opera. After the death of bishop Schaffgotsche there followed the era of bishop Josef Krystian Hohenlohe – Waldenburg – Bartenstein, who merits a mention primarily due to the construction adjustments which took place entirely in the spirit of a new role for the chateau – at the beginning of the 19th century the summer residence was completed. The positive role of the building as a centre of education, culture and humanism in the Jeseník region was developed also in further years. For example, during the summer months of 1856 and 1857 the chateau witness two visits from the poet Josef von Eichendorff, a prominent representative of German romanticism. The stone prospect at the front of the chateau, from where there is an excellent view into Poland, primarily of the nearby lakes – Otmuchów and Nyskie (Głębinowskie) is named in his honour.
More information at www.janskyvrch.cz.


Ruins Rychleby (Reichenštejn)

Rychleby (420m) - nedaleko městečka Javorník, na skále nad kaňonovitou částí Račího údolí, ukrytý mezi stromy, můžeme nalézt zbytky hradu, kterému se zvyklo říkat Rychleby. Původní název není znám. Své pozdější jméno Rychleby tento hrad, nebo spíše až jeho zřícenina, předal také celému pohoří - Rychlebské hory (v němčině Reichenstein Gebirge - název hradu Reichenstein = doslovný překlad říšský kámen). Asi 1 km východně přes Račí údolí stával v stejné době další strážný hrad, známý jako Pustý zámek - viz. heslo. V současné době je zřícenina hradu Rychleby součástí turistické stezky, která sem vede přes překrásné Čertovy kazatelny či přes Račí údolí z nedalekého malebného městečka Javorníku. Přímo ze zámeckého parku na Jánského Vrchu si můžeme udělat velice příjemnou procházku do hlubin divukrásného Račího údolí a ve stínu hradních zřícenin se zasnít nad jejich minulostí.

Podobně jako původní název hradu, tak i historie Rychlebů je téměř neznámá. Nedochovaly se žádné písemné prameny, které by nám prozradily něco o osudech tohoto ne zrovna malého hradu.
More information at www.jeseniky.net.


Lookout tower on the blueberry mountain (rozhledna na Borůvkové hoře)

Nová 25 metrů vysoká vyhlídková věž bude otevřena v průběhu září - října 2006 na Borůvkové hoře nedaleko Javorníka na Jesenicku. Městu Javorník se po pětiletém úsilí podařilo získat prostředky na stavbu rozhledny na Borůvkové hoře a navázat tak na tradici lázeňské rozhledny na Borůvkové hoře (898 m), která se začala psát v 70. letech 19. století. Po administrativní přípravě, která spočívala mimo jiné ve zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, neúspěšné žádosti o dotaci z programu SAPARD, se podařilo získat dotaci z programu příhraniční spolupráce INTERREG IIIA ČR – Polsko. Na hoře již v minulosti dvě dřevěné rozhledny stály, ale nikdy nevydržely déle než deset let. Nová věž proto bude mít kovovou konstrukci, obloženou dřevem. Pod rozhlednou vznikne přístřešek pro turisty pro případ nepříznivého počasí. V současné době stojí již kovová konstrukce rozhledny a jsou vybetonovány základy přístřešku pro turisty. Rozhledna umožní výhled mimo jiné na Otmuchowské a Nyské jezero, Londek Zdroj na polské straně a na Šerák, Praděd, Smrk, Kralický Sněžník na straně české.
More information at www.ejeseniky.com.


Watherfall - Nýznerovské vodopády

Vodopády Stříbrného potoka, též Nýznerovské vodopády leží na území obce Horní Skorošice na 12 hektarech. Jde o kaňonovitou soutěsku se skalními prahy vytvářejícími několik vodopádů a kaskád. Vodopády se nacházejí 2 km jihozápadně od Nýznerova a 5 km západně od Žulové.

Vodopády tvoří soustava kaskád a peřejí v romantické soutěsce nad ústím Bučínského potoka, s celkovou výškou 14 metrů. Nejvyšší stupně jsou 3 metry vysoké. Vznikly na prahu, tvořeném odolnější horninou - žílou amfibolického gabra. Díky poměrně vysokému průtoku jsou Nýznerovské vodopády nadmíru působivým přírodním jevem. Přístup k hornímu stupni je opatřen schody. Od roku 1968 je zde vyhlášen Chráněný přírodní výtvor Vodopády Stříbrného potoka. Nejsnadnější přístup je po lesní silničce z Nýznerova, která je přístupná jen pro pěší.
More information at www.jeseniky.net.HOTEL TAVERNA s.r.o., 17. listopadu 450, 790 70 Javorník, tel/fax: +420 584 440 363, www.hotel-taverna.cz
Stravování
Tipy na výlet
HOTEL TAVERNA s.r.o.
17. listopadu 450, 790 70 Javorník
tel/fax: +420 584 440 363
info@hotel-taverna.cz


Opening hours:
Mo - Sa 11:00 - 23:00 Uhr
Su 11:00 - 22:00 Uhr

***

Accountable manager:
Jiří Daniel, Zdeněk Průša

***

mapy.cz

maps.google.com

HOTEL TAVERNA s.r.o.
17. listopadu 450, 790 70 Javorník
tel/fax: +420 584 440 363